privacyverklaring: 

 

Cozy kitchen styling, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Verwerking persoonsgegevens 

Cozy kitchen styling verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf via de website verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via het systeem verwerken:

 • voor- en achternamen

 • adresgegevens en telefoonnummer

 • e-mailadres

 • IP-adres

 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, via contact of telefonisch

 • locatie gegevens via Google Analytics

 • IBAN nummer

 • internetbrowsers en apparaat types via Google Analytics analyseren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

 •  Om te factureren nadat u iets op de website hebt besteld.
 •  Het afhandelen van uw betaling.
 •  u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.
 •  Om de bestelling bij u af te leveren.
 •  u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de juiste service te kunnen verlenen.
   Wij verwerken ook persoonsgegevens als hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de   belastingaangifte.

 

Derden verstrekking

Cozy kitchen styling verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 

Mollie:

Voor het afhandelen van een betaling in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

DHL:

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Dhl onderaannemers inschakelt, stelt Dhl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Ons hostingpartij: www.jouwweb.nl

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:
In voorkomende gevallen kan cozy kitchen styling op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Cozy kitchen styling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. cozy kitchen styling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden.

Bij uw eerste bezoek aan de website word u al geïnformeerd over de cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

u kunt u afmelden voor cookies door uw internet-browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Reacties achterlaten

Er bestaat de mogelijkheid om een reactie achter te laten op de webshop. Bij het achterlaten van een persoonlijke reactie wordt uw voor- en achternaam, emailadres en IP-adres zichtbaar voor mij. Voor andere bezoekers van de webshop wordt alleen uw voor en/of achternaam zichtbaar. 

 

Contactformulier

u kunt door middel van een contactformulier vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. wij bewaren deze informatie, zodat wij u bij vervolgaanvragen makkelijker te woord kunnen staan, en om daarmee de klantenservice te versnellen en te verbeteren.

 

Hoe cozy kitchen styling uw persoonsgegevens beveiligt

Deze website maakt gebruik van een beveiligde SSL-Verbinding. Alle gegevens zijn op een beveiligde computer opgeslagen.

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact met ons op via info@cozykitchenstyling.nl.

 

Deze privacyverklaring is met grootte zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij deze graag tegemoet via bovengenoemd e-mailadres. Ook behoudt cozy kitchen styling zich het recht voor om wijzigingen in het privacy statement aan te brengen.

 

Contactgegevens: 

cozy kitchen styling
westersingel 65-1

3904CM Veenendaal
T: 0610333968
E: info@cozykitchenstyling.nl
Contactpersoon voor privacy zaken: Sanne van de Vliert

 

Veenendaal, 16 november 2022